Angst for angsten

Har du brug for en snak? Ring på tlf. 40 10 11 80 eller mail email@a-terapi.dk

Alle som har haft angst forstår når man siger man har angst for angsten eller det som andre kalder forventningsangst.

Op mod 20 % af den danske befolkning oplever angst i løbet af livet, det kan være panikangst, socialangst, dødsangst, præstationsangst, sygdomsangst eller andre angstformer. Fælles for langt de fleste af disse mennesker er, at man har angsten for angsten, dvs. Angsten for at angsten vender tilbage. Mange er meget sensitive efter en angstoplevelse og mange føler, at de bliver bange for at den oprindelige opslidende angst vender tilbage, så de forbinder ethvert lille symptom med at deres oprindelige lidelse er vendt tilbage.

Mange har måske søgt behandling hos en psykoterapeut eller læge for sin oprindelige angstlidelse og med succes fået behandlet den angst man nu engang havde, ofte ses det desværre bare at behandlingen ophører for hurtigt efter, at symptomerne på den oprindelige angst er forsvundet og psykoterapeuten eller lægen måske glemmer lidt, at mange udvikler angst for angst og afslutter klienten for hurtigt.

Der skal du selv være opmærksom, og mærker du det mindste af ovenstående, skal du opsøge hjælp hos din psykoterapeut igen, for at få behandling hurtigst muligt. Det er generelt med stort set alle angstlidelser, at jo hurtigere behandling, jo hurtigere helbredelse.