Angst hos børn

Har du brug for en snak? Ring på tlf. 40 10 11 80 eller mail email@a-terapi.dk

Angst hos børn er langt hen af vejen en ganske naturlig proces, at børnene er i. Den minder meget (og er måske nok) om dødsangst hos voksne, fordi børnene er bange for udslettelse og døden. I en bestemt alder spørger de tit om ting som- skal jeg dø? Bliver jeg ældgammel? Dør du før mor osv. Alle disse spørgsmål er ganske naturlige og mange gange stammer spørgsmålene også fra film og tegnefilm de har set, hvor mennesker og dyr jo dør (og ofte genopstår) på stribe.

Men selvom det er en naturlig process, skal det absolut ikke negligeres hvis det tager overhånd og det fylder barnet med angst i hverdagen.

Et barn med angst kan lide så meget under det, at barnet ikke vil forlade forældrene for f.eks. At gå i børnehave eller skole. Når du som voksen eller forældre møder en angst hos barn som er unaturligt stort skal du vide at der findes god behandling af angst hos børn. Der skal dog afsættes lidt timer hos psykoterapeuten til det, da det kan kræve lidt mere tid, at danne en god relation til det angste barn end hos en voksen person. Men når først relationen er der, vil der hurtigt opleves forandringer hos barnet og angsten vil ikke være så udtalt længere.